Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

(Özet Metin)

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI (ÖZET METİN)

Kişisel verilerin korunması Coronity Sağlık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“CORONITY”) için önemli bir konudur. CORONITY, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

Buradan ulaşabileceğiniz Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın özetini aşağıda bulabilirsiniz.

 

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

CORONITY kişisel verileri Websiteleri, Websitelerinin ve ürünlerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplamaktadır. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu

CORONITY kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını kategorize etmektedir. Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da (danışman, eğitimci, blogger) kişisel verileri işlenebilmektedir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

Kişisel veriler, CORONITY tarafından işletilen e-ticaret platformlarındaki tüm süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla işlenebilmektedir .Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

CORONITY, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

CORONITY kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Kişisel Verileri Saklanma Süreleri

CORONITY işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel verilerinizin saklama sürelerine ilişkin daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Profilleme ve Segmentasyon

Profilleme ve segmentasyon çalışmaları kapsamında Müşteri/Üye’nin kişisel verileri özellikle ad ve soyadı, cep telefonu, e-postası veya adres bilgisi doğrudan kullanılmamakta, bunun yerine kendilerine atanan Müşteri/Üye ID’leri ile işlem yapılmaktadır. Müşteri ID’si veya diğer bir ifade ile takma adlı veri kullanımı sayesinde Müşteri/Üye’nin kişisel verilerinin korunması sağlanmaktadır. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

CORONITY tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca işlenen kişisel verilerine ilişkin bilgi talep etme ve silme ve düzeltilmesini isteme gibi hakları bulunmaktadır. Söz konusu haklar ve başvuru mekanizmasına ilişkin bilgi için tıklayınız.

 

İlgili Kişiler’in Elektronik Ticari İleti Alma Konusundaki Olumlu Veya Olumsuz Tercihlerini Nasıl Değiştirebilecekleri

CORONITY tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasına üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi dilediğiniz zaman “Hesabım” bölümüne erişerek değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz. daha fazla bilgi için tıklayınız.

 

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

CORONITY, CORONITY tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına ve mobil aplikasyonlara yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi, sağlık verilerinizi;  CORONITY’in yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu sağlığı ve güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere CORONITY’in yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi

CORONITY tarafında kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

CORONITY, web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Daha fazla bilgi için tıklayınız.